MISSIE & DOELSTELLING

De doelstelling en het idee is dat wij in Friesland een appél doen op de inwoners om met meer zorg en bewustwording te kijken naar het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zowel op het gebied van wonen, zorg, scholen en vooral op mobiliteit, techniek en cultuur.

Juist op dit moment zijn er in kansen nieuwe mogelijkheden voorhanden.
Laten we daar gebruik van maken.

Motto is daarom. ”it kin oars, it moat oars,en wy dogge it oars”.