REGLEMENT & VOORWAARDEN

 • De rally betreft geen snelheids- of tijdrit. De duur van de rally is van geen belang voor de einduitslag.
 • Elke deelnemer die tijdens de rally een auto bestuurt dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Alle bestuurders dienen te beschikken over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
 • Het is niet toegestaan om tijdens het rallyprogramma alcohol te nuttigen.
 • Een equipe bestaat altijd uit 2 deelnemers, solo rijden is niet toegestaan. Beide deelnemers tekenen voorafgaand aan de rally de vrijwaringsverklaring en leveren deze in bij de rallyorganisatie.
 • Alle deelnemende voertuigen moeten voldoen aan de wettelijke verzekeringseisen.
 • U dient zich te allen tijde aan de verkeersregels en de snelheidslimieten te houden. Eventuele bekeuringen of schikkingsvoorstellen als gevolg van overtredingen of strafbare feiten zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor alle bijkomende kosten als gevolg van overtredingen of strafbare feiten. De organisatie kan hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld.
 • Er wordt niet in verschillende categorieën of verschillende klassementen gereden. Er is één klassement waar alle auto’s aan deelnemen (ongeacht de leeftijd van de auto).
 • In geval van pech is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor een eventuele monteur of sleepdienst.
 • Deelnemers rijden de rally geheel voor eigen risico. Door deelname aan dit evenement vrijwaart u de organisatie van elke aansprakelijkheid die met betrekking tot dit evenement zou kunnen ontstaan.

Let op

 • U dient de aanwijzingen van de rallymedewerkers steeds op te volgen. Let op: vraagt een rallymedewerker om uw scorekaart, geef deze dan direct af.
 • Tijdens de rally dient u enkel gebruik te maken van openbare wegen. Onverharde wegen en privéwegen dient u te mijden.
 • Voor alle manieren van navigeren geldt dat u enkel de wegen dient te gebruiken die op de kaart (in het roadbook) staan aangegeven. Wegen die niet op de kaart staan aangegeven maar in werkelijkheid wel bestaan worden niet meegerekend en dient u te mijden.
 • Indien u een doorgaande route dient te rijden, of als een wegdeel maar in één richting mag worden bereden, dan is keren niet toegestaan en dan mijdt u steeds doodlopende wegen.
 • Gedurende de rally worden strafpunten gegeven aan equipes die afwijken van de te rijden route. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van controles, zoals bermbordjes met letters, foto-opdrachten, vragen en (on)bemande controleposten.
 • Controlesbordjes of gefotografeerde objecten bevinden zich altijd rechts van de route. Krassen en verbeteren op de scorekaart leveren strafpunten op, alsmede het niet direct afgeven van de scorekaart indien hier door een rallymedewerker om wordt gevraagd.
 • De winnaar van het klassement is de equipe met het minst aantal strafpunten.